Natuurbeheer is samenwerking

Een WBE is een lokaal samenwerkingsverband. Het behoud van natuur en biodiversiteit vraagt regelmatig om afstemming tussen de WBE en andere lokale organisaties en belanghebbenden. Daarnaast heeft de WBE een belangrijke rol in het afstemmen van lokale maatregelen, van gemeenten en de provincie.

Voorbeelden van organisaties waarmee een WBE afstemming zoekt:
  • Gemeenten binnen het werkgebied van de WBE
  • Faunabeheereenheid (FBE): provinciaal samenwerkingsverband van jachthouders en maatschappelijke organisaties
  • Aangrenzende WBE’s
  • (Weide)vogelverenigingen
  • Wegbeheerders
  • Verenigingen voor agrarisch natuurbeheer
  • Terrein beherende organisaties
  • Lokale politiek
  • Scholen
  • Lokale restaurants met wild op de kaart


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.