Werkzaamheden

De jagers van WBE Hummelo en Keppel zetten zich in voor wildbeheer, jacht en biotoopverbetering in het werkgebied van de WBE. Dit gebied is rijk aan haas, konijn, fazant, eend, houtduif, ree, gans, kraai en kauw.

De WBE speelt een actieve rol in de verbetering van de biotoop voor het wild. Zo neemt zij actief deel aan de landelijke natuurschoonmaakdag en is betrokken bij een project om akkerranden in te zaaien met gewassen die voor het wild aantrekkelijk zijn. Daarnaast tellen de jagers van de WBE meerdere malen per jaar het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren. Ter voorkoming van aanrijdingen worden door de WBE in samenwerking met de gemeente Bronckhorst wildspiegels geplaatst langs gemeentelijke wegen.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.