Werkgebied

De "Vereniging Wildbeheereenheid Hummelo en Keppel", ook wel WBE Hummelo en Keppel, beslaat een oppervlakte van ongeveer 5.600 ha.

De WBE Hummelo en Keppel telt thans ruim 100 leden en deelnemers en bindt 32 jachtvelden.

Het werkgebied strekt zich uit van de bebouwde kom van Doetinchem in het oosten tot en met het landgoed "Bingerden" in het westen en omvat vrijwel het gehele grondgebied van de vroegere gemeente Hummelo en Keppel, aanzienlijke delen van de vroegere gemeente Angerlo en van de gemeente Doesburg, een westelijk deel van de gemeente Doetinchem en enige enkele hectaren grote, door afsnijding van beek-meanders ontstane gebieden van de vroegere gemeenten Steenderen en Zelhem. De ruwweg noordelijke begrenzing wordt gevormd door de Zelhemse- of Groote Beek, de voormalige grens met Steenderen en de Gelderse IJssel, terwijl in het zuiden de Wehlse Beek, de Didamse wetering en de Broekzijdestraat de grens uitmaken.

Alle jachtvelden zijn aangesloten bij de WBE. Bij de samenstelling van het bestuur is zoveel mogelijk voor regionale spreiding gezorgd, zodat de verschillende identiteiten van de velden vertegenwoordigd zijn. Op de in het plan opgenomen kaart worden de ligging van het WBE-gebied en de begrenzing met de buur-WBE's weergegeven.

 

Geografisch maakt het gebied deel uit van zowel de Achterhoek als de Liemers. Het werkgebied van onze WBE ligt grotendeels, maar niet volledig, binnen het werkgebied van het Fauna Beheer Plan Oost Gelderland, waarvoor de IJssel als oostelijke grens wordt gehanteerd. Onze gebieden ten oosten van de IJssel vallen onder de werking van het Fauna Beheer Plan Veluwe.

 


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.