Welkom bij de web pagina van de WBE Hummelo en Keppel


20 oktober 2012

Twee onderwerpen op deze pagina:
1. FRS systeem voor leden van de WBE
2. Nieuwsbrief van de FBE

Ad. 1 FRS systeem voor leden van de WBE

Geachte leden (bezoeker van de website),

Op 18 oktober hebben wij onze laatste ledenvergadering gehad. Hierin hebben wij uitvoerig gesproken over het FRS systeem waarin wij als wildbeheerders onze gegevens kunnen registreren en bijhouden.

Ook kunnen wij hier bijvoorbeeld registreren welke dieren wij hebben gespot teneinde de provincie te kunnen ondersteunen bij hun faunabeleid.

U bent er inmiddels van op de hoogte dat de fbe Gelderland, de provincie Gelderland en ook wij inmiddels volledig zijn overgestapt op het FRS wat betreft ontheffingen en registratie van tellingen en observaties. Meer daarover kunt u lezen in de nieuwsbrief van de FBE in het tweede deel van deze pagina.

Hieronder kunt u via de link op de website komen van het FRS, waar u (indien u al beschikt over uw unieke inlogcode en wachtwoord) kunt inloggen en uw gegevens kunt controleren.

https://www.faunaregistratie.nl

Tevens hebben wij, met dank aan de WBE Bevermeer, onder aan deze pagina een korte toelichting opgenomen omtrent hoe in te loggen en hoe om te gaan met dit systeem.

In de toekomst zullen de ontheffingen door de provincie rechtstreeks via deze website te vinden zijn, inclusief alle begeleidende voorschriften. U dient deze voorschriften (en voorwaarden) zeer goed te lezen!

Tezamen denken wij op deze wijze een mooie basis te kunnen leggen onder het faunabeleid van de provincie, zoals het identificeren van knelpunten (punten waar veel reewild de wegen oversteekt) opdat wij daar bijvoorbeeld wildspiegels kunnen gaan aanvragen.

Met vriendelijke groet,

Leonard van Thuijl
Voorzitter

/files/70/FrsHandleidingInloggen.pdf2. Nieuwsbrief FBE Gelderland

Hier de link naar de nieuwsbrief:

/files/70/Nieuwsbrief%20FBE%20Gelderland%202012-10.pdf


En hier de link naar de website van de FBE (waar deze nieuwsbrief ook te vinden is):

http://www.faunabeheereenheid.nl/gelderland/