Werkzaamheden


De jagers van WBE Hummelo en Keppel zetten zich in voor het beheer van het wild in de omgeving. Dit gebied is rijk aan haas, konijn, fazant, eend, houtduif, ree, gans, kraai en kauw. De WBE speelt een actieve rol in de verbetering van de biotoop voor het wild. Zo neemt zij actief deel aan de natuurschoonmaakdag en is betrokken bij een project om akkerranden in te zaaien met gewassen die voor het wild aantrekkelijk zijn. Daarnaast tellen de jagers van de WBE meerdere malen per jaar het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren.

Ten aanzien van de tellingen wordt er een landelijk beleid gevolgd. In het volgende document kunt u zelf zien hoe de instructies, zoals die worden uitgegeven door de KNJV,  voor een WBE eruit zien:

InstructieVoorjaarstellingKNJV.pdf