Officiële documenten


In het huishoudelijk reglement en de statuten staan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden weergegeven. Klik op de linken om deze in te zien.


Uittreksel Statutenwijziging WBE Hummelo en Keppel


BIj de statuten willen wij graag Notariskantoor Tap Tromp van Hoff uit Zutphen bedanken bij de vriendelijke en kosteloze ondersteuning in deze!