Over ons faunabeheerplan


Onder leiding van Chuck van de Vlasakker is in februari 2006 het eerste Fauna Beheer Plan (FPB) gepresenteerd. 

Het FPB voor Hummelo en Keppel heeft als doel, kort samengevat, het bereiken van de optelsom van de individuele jachtveldplannen om gezamenlijk op structurele wijze het aan iedere jager opgedragen beheer te kunnen toevertrouwen.

ONS FPB voor de WBE Hummelo en Keppel is bedoeld als handreiking voor de individuele en samenwerkende jagers.

Het is bedoeld om inzicht te verschaffen, om een overzicht te bieden. Het is vooral bedoeld om het de leden van de WBE, de jagers, makkelijker te maken om te voldoen aan de eisen van deze tijd en om het plezier aan het beheer van de fauna te bevorderen.

Het is nu al weer ruim vier geleden dat dit plan werd gemaakt. Inmiddels is er voor de gehele provincie Gelderland een eigen faunabeheerplan opgesteld door de faunabeheereenheid Gelderland (iedere provincie heeft een eigen faunabeheereenheid). Klik op de link om dit document in te zien:

Faunabeheerplan Provincie Gelderland

Daarnaast is er een extra verfijning aangebracht voor Oost-Gelderland, waar een eigen, meer praktisch en informerend faunabeheerplan is gemaakt. Nu deze plannen in conceptvorm vrijwel gereed zijn, zullen wij ook de aanzet doen voor een herziening van ons eigen plan om daar weer bij aan te sluiten. 

Hieronder de link naar het huidige faunabeheerplan:

/files/70/FAUNA%20BEHEER%20PLAN%20januari%202006%20(PDF).pdf